Duurzaam

De With en de maatschappij

Na ettelijke tientallen jaren van opbrengstgedreven teelt moeten wij waken voor uitputting van de grond. De opbrengst per hectare neemt vaak af ondanks het gebruik van meer gewasbeschermingsmiddelen en bemesting. De verwachting is dat bij onveranderd gebruik van onze landbouwgrond deze uitputting zodanig doorzet dat een economische bedrijfsvoering sterk wordt bemoeilijkt.

Een andere ontwikkeling is dat wij vinden dat de maatschappelijke belangstelling voor de voedselproductie steeds meer toeneemt. Wij als De With, en onze afnemers zijn zeker geïnteresseerd in maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, maar vooral in de continuïteit van onze bedrijven. Reden genoeg om duurzaam te ondernemen!

 

Planet, People, Profit, Pleasure

Duurzame teelt is gebasseerd op de balans tussen de 4 P’s. Planet staat voor goed omgaan met je landbouwbedrijf, je grond, je omgeving en het mileu. People gaat over mensen, van personeel in het landbouwbedrijf tot en met de consumenten in onze ketens. Profit is nodig omdat je zonder een gezond bedrijfsresultaat geen duurzaamheid bereikt. Pleasure , de het woord zegt het al plezier, plezier in de je werk, trots zijn op je producten en een goed gevoel hebben bij samenwerking met afnemers in onze verschillende ketens waar wij actief zijn.

 

 

Duurzaam is beter dan gangbaar of biologisch, simpelweg omdat daarmee het beste van allebei wordt gebruikt en dat voor lange termijn.

 

 

Wij als De With hebben een toekomstvisie. Jaarlijks stellen wij in samenwerking met onze bedrijfsadviseur een duurzaamheidsplan op met bijbehorende actielijst. Voorbeelden hiervan zijn bodemstructuur, het toepassen van een slimmere spuittechniek met milieuvriendelijkere middelen enefficientere bemesting.

 

vorige volgende

De With akkerbouw & bloembollen

Monnikenweg 12 | 8308 RM Nagele

0527 - 20 29 59 | 06 – 212 636 12

info@dewithnagele.nl

de with akkerbouw & bloembollen

ontwerp: Mijnvormgever.nl

<h1>dewithnagele.nl sitemap:</h1> <a href="https://www.dewithnagele.nl/?page_id=1247&amp;title=welkom">Welkom</a><br /> <a href="https://www.dewithnagele.nl/?page_id=1371&amp;title=historie">Historie</a><br /> <a href="https://www.dewithnagele.nl/?page_id=1380&amp;title=duurzaam"><b>Duurzaam</b></a><br /> <a href="https://www.dewithnagele.nl/?page_id=1373&amp;title=producten">Producten</a><br /> -<a href="https://www.dewithnagele.nl/?page_id=1377&amp;title=producten-bloembollen-drogen-en-bewaren">Bloembollen drogen en bewaren</a><br /> -<a href="https://www.dewithnagele.nl/?page_id=1381&amp;title=producten-pootaardappels">Pootaardappels</a><br /> -<a href="https://www.dewithnagele.nl/?page_id=1378&amp;title=producten-uien">Uien</a><br /> -<a href="https://www.dewithnagele.nl/?page_id=1379&amp;title=producten-witlof">Witlof</a><br /> <a href="https://www.dewithnagele.nl/?page_id=1366&amp;title=contact">Contact</a><br /> -<a href="https://www.dewithnagele.nl/?page_id=1382&amp;title=contact-privacy">Privacy</a><br /> <a href="https://www.dewithnagele.nl/?page_id=100&amp;title=zoekresultaten">Zoekresultaten</a><br />